xoption-logo-v1-1.png

นโยบายการชำระเงิน

1. นโยบายการชำระเงิน

 1. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบทางการเงินต่อยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้
 2. ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทเริ่มต้นจากการบันทึกครั้งแรกเกี่ยวกับการฝากเงินของลูกค้าและต่อเนื่องไปจนถึงการถอนเงินทั้งหมด
 3. ลูกค้ามีสิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของตน ณ เวลาที่ทำการสอบสวน
 4. วิธีการฝาก/ถอนเงินอย่างเป็นทางการมีเพียงวิธีการที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท ลูกค้ารับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการชำระเงิน เว้นแต่วิธีการชำระเงินเหล่านี้จัดทำโดยพันธมิตรของบริษัทหรือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกิดจากระบบการชำระเงินที่เลือก ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงินใด ๆ ลูกค้ามีหน้าที่ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของระบบการชำระเงินและแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อเรียกร้องของพวกเขา
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ลูกค้าอาจใช้เพื่อทำการฝาก/ถอนเงิน ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทสำหรับเงินทุนของลูกค้าเริ่มต้นเมื่อเงินมาถึงบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อเท็จจริงนี้ปรากฏบนหน้าวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้นในระหว่างธุรกรรมทางการเงินหรือหลังจากนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมและอายัดบัญชีของลูกค้า
 6. ความรับผิดชอบของบริษัทต่อเงินทุนของลูกค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินออกจากบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อเท็จจริงนี้ปรากฏบนหน้าวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์
 7. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมนั้นและกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ของลูกค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การลงทะเบียนของลูกค้า

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับสองขั้นตอนหลัก:
  • การลงทะเบียนเว็บของลูกค้า
  • การยืนยันตัวตนของลูกค้า
 2. เพื่อดำเนินการขั้นตอนแรกให้เสร็จสิ้น ลูกค้าจะต้อง:
  • ระบุตัวตนที่แท้จริงและรายละเอียดการติดต่อของบริษัท
  • ยอมรับข้อตกลงของบริษัทและส่งใบสมัคร
 3. เพื่อดำเนินการขั้นตอนที่สองให้เสร็จสิ้น ลูกค้าจะต้อง:
  • จัดเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัว
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารอื่น ๆ จากลูกค้า เช่น การชำระบิล การยืนยันทางธนาคาร การสแกนบัตรธนาคาร หรือเอกสารอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ
 5. กระบวนการระบุตัวตนจะเสร็จสิ้นภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่บริษัทร้องขอให้ระบุตัวตนลูกค้า ในบางกรณีบริษัทอาจเพิ่มกระบวนการระบุตัวตนได้สูงสุด 30 วันทำการ

3. ขั้นตอนการฝากเงิน

 1. ในการฝากเงิน ลูกค้าจะต้องทำการสอบถามจากโปรไฟล์ส่วนตัวของพวกเขา เพื่อให้การสอบถามเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินใดๆ จากรายการ กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแล้วไปที่หน้าการชำระเงิน
 2. ระยะเวลาดำเนินการของการสอบถามขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวิธี บริษัทไม่สามารถควบคุมเวลาในการประมวลผลได้ ในกรณีที่ใช้วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาการทำธุรกรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ในกรณีที่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง ระยะเวลาในการทำธุรกรรมอาจนานถึง 45 วันทำการ

4. ภาษี

 1. บริษัทไม่ใช่ตัวแทนด้านภาษี ดังนั้นจะไม่ให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับลูกค้าแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยเว้นแต่จะได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐ

5. การชำระเงินด้วยคลิกเดียว

 1. คุณตกลงที่จะชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการหรือบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ (ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษี ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ทั้งหมดที่เป็นไปได้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการชำระเงินตรงเวลาบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการชำระเงินจะอำนวยความสะดวกในการชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเท่านั้น

เว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อการชำระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" ธุรกรรมจะถือว่าได้รับการประมวลผลและดำเนินการอย่างเพิกถอนไม่ได้ หลังจากคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกการชำระเงินหรือขอยกเลิก โดยการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ คุณยืนยันและระบุว่าคุณไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศใดๆ นอกจากนี้ โดยการยอมรับข้อบังคับเหล่านี้ (และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข) คุณในฐานะผู้ถือบัตร ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ คุณได้ทำการประกาศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะหรือเกินอายุที่กฎหมายกำหนดตามเขตอำนาจศาลของคุณในการใช้บริการที่มีให้บนเว็บไซต์ เมื่อเริ่มใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงบริการที่มีลักษณะเฉพาะ คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในการละเมิดกฎหมายของประเทศใดๆ ที่มีการใช้บริการเหล่านี้ และยืนยันว่าผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยการยอมรับที่จะใช้บริการเว็บไซต์ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการประมวลผลการชำระเงินใด ๆ ของคุณดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน และไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเพิกถอนสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อไปแล้วหรือโอกาสอื่นใดในการยกเลิกการชำระเงิน . หากคุณต้องการปฏิเสธที่จะใช้บริการสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บนเว็บไซต์ครั้งต่อไป คุณสามารถทำได้โดยใช้บัญชี/โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรชำระเงินของคุณ หรือการที่ธนาคารผู้ออกปฏิเสธที่จะให้การอนุมัติการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินของคุณ ผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ปริมาณ ราคา ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดที่เสนอให้กับคุณหรือที่คุณซื้อจากเว็บไซต์โดยใช้บัตรชำระเงินของคุณ เมื่อคุณชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของเว็บไซต์ คุณจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เป็นหลัก โปรดทราบว่ามีเพียงคุณในฐานะผู้ถือบัตรเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์ และค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ที่สามารถนำไปใช้กับการชำระเงินนี้ได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการกำหนดราคา ราคารวม และ/หรือยอดรวมทั้งหมด ในกรณีที่มีสถานการณ์เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือเหตุผลอื่น ๆ เราขอให้คุณอย่าดำเนินการชำระเงิน และหากจำเป็น โปรดติดต่อทีมธุรการ/สนับสนุนของเว็บไซต์โดยตรง